loading...
hadi بازدید : 480 1394/09/11 زمان : 11:44 نظرات (0)
دل بــســـپــار...

به آتشی که نمى سوزاند
" ابراهیم " را

و دریایى که غرق نمی کند
" موسى " را

نهنگی که نمیخورد
"یونس"را

کودکی که مادرش او را
به دست موجهاى " نیل " می سپارد
تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!
که اگر همه ی عالم
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ،
" نمی توانند "
پس
به " تدبیرش " اعتماد کن
به "  حکمتش " دل بسپار
به او " توکل " کن
و به سمت او ”قدمی بردار : سکوت گورستان رامیشنوى؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...
 میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ  ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ
ﻋﻤﯿﻖ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
بودن را
ﺑﭽﺶ
ﺑﺒﯿﻦ
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ
ﻭﺑﺎﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن.....


خانه های قدیمی را دوست دارم چونکه...
چایی همیشه دم بود
روی سماور
توی قوری.
در خانه همیشه باز بود
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواست.
غذاها ساده و خانگی بود
بویش نیازی به هود نداشت
عطرش تا هفت خانه می رفت
کسی نان خشکه نداشت
نان برکت سفره بود.
مهمانِ ناخوانده، آب خورشت را زیاد می کرد
بوی شب بو ها و خاک نم خورده حیاط غوغا میکرد
خبری از پرده های ضخیم و مجلسی نبود، نور خورشید سهمی از خانه های قدیم بود!
دلخوری ها مشاوره نمی خواست
دوستی ها حساب و کتاب نداشت
سلام ها اینقدر معنا نداشت!
امروز مي خواهم به سبك قديم سلام بگوئيم
بي بهانه
بي توقع
بي دليل سلام بگوئيم
امشب مي خواهم به سبك قديم دعايت كنم
الهي خير ببيني رفيق. 💐💐💐

**

ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻥ...          ﭘﯿﺮﯼ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺭﺳﯿﺪ.          ﮔﻔﺖ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ.          ﻣﯿﮕﻦ :ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ          ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﺭﻩ ﭘﺴﺮﻡ          ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﺑﻬﺶ...          همه ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪن          ﯾﮑﯽ ﭘﯿﮏ ﺭﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ...          ﮔﻔﺘﻦ: ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﻭ ﺑﻮﺳﻪ؟؟؟          ﮔــــــﻔﺖ: ﺍﻭﻟـــــﯿﺶ ﻭﻗـــﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﭽــــﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﻭﻣــــــﺎﺩﺭﺵ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭﺑﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ.      ﺩﻭﻣـــــﯿﻦ ﺑﻮﺳــــــﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭبچه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭﻣــــــــــﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ...          ﺑﻌﻀﯿﺎ ﭘﯿﮏ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻭﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺸﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﺪ ...          ﺑـــــــﻪ ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﺩﺭﺍ   

**

★روزی میرسه با دیدن عکســــــــــــــــــــــم★  

     ★نمیگی تو عشق منیااااااااااا★

★روزی میرسه دلت
  ★واسه گیر دادنم ،
   ★جیغ زدنم،
    ★غر زدنم،
      ★دعواهام پر پــــــــــــــــــر میزنه

★روزی میرسه
 ★جا اینکه بهم بخــــــــــــــــــندی برام گریه کنی

★روزی میرسه
 ★جا اینکه خودمـــــــــــــــو بغل کنی
  ★سنگ قبرمــــــــــــــــو بغل میکنی
   ★اون موقع یادت بیار
     ★امروز که دارم میــــــــــــــــــــــرم
       ★چقدر گفتم بخدا عاشقتم.
        ★هیچی نگفتی و فقط خندیدی
         
★یادت بیار
   ★جای تو¤¤ عکســــــــــــــــــــــهای
      ★ تو گوشیمو بوس میکردم

★یادت بیار
  ★چی بودم چی شدمـــــــــــــــــ

★یادت بیار
  ★من همون آدم تخـــــــــــسه دیونه ،
   ★شدم یه عاشق دیــــــــــــــــــــــونه
     ★اما نخواستی ¤ نموندی ¤ رفتی


★من خواستــــــــــــــــــــــم
  ★بمونــــــــــــــــــــــــــــم
    ★نــــیـــــومـــــــدی
      ★"رفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم"
 
**


🍃┆ڪنارت تو بارون قدم میزنمـــ👫😻┆🍃
🍂┆چتر براے چے؟😐┆🍂
🌸┆خیال کہ خیــس نــمیشھ┆🌸
︻︻︻︻︻︻︻︻︻︻ ]

**

 جُبران نمی شوی!

حتی
به گریه های
عمیق....
**

 ﻏــــﺮﻭﺭﻡ♚⇨ ☜ﯾﻚ☞ ﺍﻣﭙــــﺮﺍﻃﻮﺭﻯ♚ﻛﺒﯿـــﺮ♚ ﺍﺳﺖ ↓↑
 ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﯿﭻ ﻛَﺲ ﺟﺰ
      **ﺧﺪﺍ **
ﺳﻘــ↭ــﻮﻁ↓↑ •●
   •●✘ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ✘●¤  

**

نبض زندگی ام با صدای نفسهای تو میزند...
قشنگترین صدای زندگی ام تپش قلب توست!
ترنم دلنشین لحظه هایم صدای توست!
قوت قلبم بودن توست!
اوج خوشحالیم خندیدن توست...
صبحی که شروعش با توست؛ خورشید دیگر اضافی‌ست!
تو که باشی هر روز را نه! هرثانیه را عشق است...
حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست!

**

انتظار کشیدن شیرین نیست...
اما سه تاش واقعا شیرینه!
➊ اون چند ثانیه ای که،
سر سفره عقد
منتظر بله گفتن هستی!
➋ منتظر موندن؛
پشت در خونه عروس خانومت!
➌ انتظار برای دیدنِ اولین لبخند بچت...

**

بـه هــر کسی می رسی، می گوید:
آدم فقط یک بار عــاشق می شود...
دروغ است...
تو باور نکن...
مـثلاً خود من، هر روز، دوباره، عـاشقت می شوم!


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
مرجع دانلود نرم افزار,بازی,آموزش نرم افزار (بیا تو سافت Bia2Soft.ir),دانلود آهنگ,دانلود موزیک ویدیو,دانلود آلبوم رایگان,بیا2سافت
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1611
 • کل نظرات : 53
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 1156
 • آی پی امروز : 34
 • آی پی دیروز : 171
 • بازدید امروز : 187
 • باردید دیروز : 387
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 574
 • بازدید ماه : 25,691
 • بازدید سال : 175,391
 • بازدید کلی : 4,057,545
 • کدهای اختصاصی