loading...
hadi بازدید : 591 1394/09/14 زمان : 20:11 نظرات (0)
ســـهم من کجاســـت..؟
کجـــا بايـــد قدم بگــذارم که کســـي را
له نکـــنم؟
سهـــم من کجـــاست..؟
کجـــا بايد دل ببنـــدم که ديـــر
نکردهـــ باشــم؟
سهــــم من کجـــاست ..؟
کجـاي اين زمـــين خاکــــي کولـــه بارم را
پايين
بگــذارم  که توقــف ممنــوع نداشـــته باشـــد؟
بگو ...
کجا خســـتگي هايـــم را به در کنـــم که کســي نگـــويد..
ببخشـــيد ...
اينـــجا جاي من استــ...!!!
به سلامتی پسری که سرباز بود
بهش خبر دادن رفیقت عشقتو نشون کرده...
از شدت عصبانیت داشت میمرد ^به رفیقش اس داد مبارک باشه داداش
رفیقش جواب داد: مبارک صاحبش باشه...¤
داشتن به زور عشقتو عروس میکردن رفتم نشونش کردم تا تو برگردی...


سلامتی همه رفیقای با مرام❤️:)

**

★نام = مرده ﻣﺘﺤﺮﻙ★
★نام خانوادگی = تنها★

★ﻣــــــﺦ = ﺗﻌــﻄﯿﻞ★
★ﺗﮑﻴــــﻪ ﮔــــﺎﻩ=...ﻫﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﺑﻌـــﺪﯼ ﻟﻄﻔـــﺎ★

★ﺍﻋﺼـــﺎﺏ = داغــــــووون★
★ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ = ﺟﺎﻧـــــم★...!!؟؟

★ﺩﻝ = ﺗﻨـــﮓ★
★ﻏﻢ = تــا دلت بخــواد★

★ﺷﺎﺩﯼ = معنی این رو نمیدونم★
★ﻣﺤﺒﺖ = رفـــت★

★ﻋﺸﻖ =ندارم★
★ﺭﻓﯿﻖ = کـــــوو★؟؟؟؟

★ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ = چي نميشنوم تكرار كن★
★خیانت = ظرفیت پشتم تکمیل شده از جلو خنجــر میزنن

★ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ؟؟ = دردامو اگــه بشنوی خودت برام آرزو مـــــــرگ میکــــنی★
★آرزو = ﻣﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﮔﮕﮕﮕﮕﮕﮕﮕﮕﮓ★
    
         ♥️نقطه سر قبر❤️

**

حاضـــــــرم..

هــــــــرکــــاری..

کــــنم تــــا..

بـــــــرگردم به..

دورانی که هـــــیــــــــچی از مجـــــــــازی

نمــــیدونستم..

**

حواست هست خدا؟؟؟؟؟؟؟؟
هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم. گفتم باشه منم خدایی دارم....
حواست هس خدا؟؟؟؟؟؟؟
ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردم و به سختی پاشدم یه جمله شنیدم \"غصه نخور خدابزرگه\"
حواست هست خدا؟؟؟؟؟؟؟؟
حواست هس هرروز باهات دردودل میکنم؟؟؟؟؟؟؟
 حواست هس غصه هام داره سنگینی می کنه؟؟؟؟؟؟؟؟
 حواست هس خیلی وقته چشام بارونیه؟؟؟؟؟؟؟
 حواست هست نفس کم اوردم؟؟؟؟؟؟؟؟
خدایا نفس میخام.... خوشی میخام... زندگی میخوام .... خدااااااااااااااااایا یه خنده از ته دل میخوام...
 همه خنده تلخمو امروز ازم بگیر ویکی ازخنده های شیرین کودکی ام رو بهم پس بده..

**

گــــاهــے●••

بایــََــد ☜دستاشــــو☞ بگیــرے

تــوی دََستِِتــــــ  و فََقطـــ ↯↯↶

یِِــه جًمـلِِــــه بِِهــــش بگـــے↺

❥ ●••مََــــــن

واسِِــــه یــه لََحظــــه بیشتََـــــر ●••

با تـــــ♡ــــو بودن●••

حــاضِِــرَ‌م هََمـــــه دُنـــیامــــو

بِِــــدم...

**

ﺳﻨﮕــــــــــــــــــــــــﯿﻦ ﮐﺎﻡ ﻣﯿــــــــــــــــــــــــﮕﯿﺮﯼ ﺭﻓﯿﻖ!!!   ﺩﺭﺳﺮﻣﺎﯼ ﺧــــــــــــــــــــــــﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮐﺪﺍﻡ ﻋــــــــــــــــــــــــﺸﻖ,ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺭﺍﺩﻭﺩﻣــــــــــــــــــــــــﯿﮑﻨﯽ؟؟؟          ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺍﺵ ﻣﯿــــــــــــــــــــــــﮕﺮﺩﯼ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻧــــــــــــــــــــــــﯿﺴﺖ...          ﺩﻭﺩﮐﻦ ﮐــــــــــــــــــــــــﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳــــــــــــــــــــــــﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺎﻡ ﺳﯿﮕﺎﺭﺕ ﺷــــــــــــــــــــــــﺪﻩ ﺍﻧﺪ..          ﺁﻧﻬﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ...          ﺩﺍﺭ ﻣــــــــــــــــــــــــﯿﺰﻧﻢ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮎ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺯﺩ!...
**

♚میگَـــنْ کــــه \"اخلاق\" نَدارَم♚ْ

✬میگَــــنْ کــــه زیادی خودَمــــو میگیرَم✬ْ

⇙ولــــی⇘

♯ ﻗـــﺎﻧﻮﻥِ ﻣﻦ ﺍﯾـﻨﻪ :♯

ﻭﺍﺳــﻪ ﻫمه نامردا ▶️------ ﺳـﮓ?

ﻭﺍﺳــﻪ عشقم ▶️------ ﺗـﮏ?

واسه رفیق خوبام میدم▶️------ رگ¿

ﻧــﺎﺭﺍﺿﯿﺎﺷــﻢ ﺑﺮﻥ ﺑﻪ ▶️---— ﺩَﺭَﮎ✔️

بـــــله اینجــــوریاست √▶️

**

همــــہ رابـطـــــہ ها با جملـہ :

تو با بقــیـہ فرق دارے شروع میشه !✔️

با جملـہ : تو هم مثل بـــقیـہ اے

تموم میشه !✘ ✠هــــــــــــــه✠

**

[ : شــــایَــد بِنـــــالَـــم اَز رَفتـــــَن کَســـــــے󾬋

وَلــے التماس نمیکنم واســِه داشتَــن کَســے↻☞
[ : ☜ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻛﻨﻲ ؛
☆ﻭﻟﻲ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ :☆
⇦ﻳﻪ ﺭﻭﺯﻱ
←ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻲ
♝ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ اﻳﻲ ...♝
★اﺯ ﻣﻦ ﻳﺎﺩﺕ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺩﻟﺘﮕﻢ ﻣﻴﺸﻲ !★

☜اﻭﻥ ﺭﻭﺯه ﻛﻪ ﻣﻴﻔﻬﻤﻲ
✘ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺗﻮ ﭼﻲ ﻛﺸﻴﺪﻡ ... !!!✘
[ : ※میگــــــــــــویَنْد چُـــونْ میگُــــــذَرَدْ
       ← غَـــــمی→ نیستــــ


 ⇔وَلـــــی
          ⇔ تا بُگـــــذَرَد هم دَردِه √کَمــــی√ نیستـــــ...!!!※


**

ڪــــــــــتڪ میخـورد....! چـرا..؟؟؟
چـوڹ  بلـد نبــود مثـل فاحشــہ  ها ڪہ هـر شـب دیگراڹ  را ارضـا مـیـڪردنـد.....
او را ارضا ڪند وشــــــــــب
تـوے  رخـتخــواب...
بــراے  مـردش  عــشوه  بیـــــایــد......  .
سـرٺ را بالا بگیـــر بانـو......✖️
تـو زیـبایـی  و در هـر زمـاڹ میتــوانی دل بــــــــــبـرے ...
امـا یـادت باشـد زیبـایی تـو زمـانی بـہ چشـم می آیـد ڪہ  نجیــب بـاشی...                                      
هیــچ مـردے عاشــق زڹ  زیبــاے فاحشــہ نمیــشود.....
داغ بـردل ڪسـانی بگـذار ڪہ در ڪوچـہ وخیـابـاڹ ودنیــاے  مجـازے بـہ  دنبــال هوســرانی هســتند........!✖️✖️

**

در دنیای امروز :
فقر  آتشی است که
خوبیها را می سوزاند
و  ثروت  پرده ایست که  بدیها را می پوشاند .
و چه بی انصافند
آنانکه
یکی را می پوشانند  به احترام داشته هایش
و  دیگری را می سوزانند  به جرم نداشته هایش....

**

يه شبهایی تو زندگي هست كه
وقتي دفتر خاطرات زندگيت رو ورق ميزني به چيزائي ميرسي كه نميدوني تقديرت بوده يا تقصيرت...
به ادمائي ميرسي كه نميدوني دردن يا همدرد...!
به لحظه هايي ميرسي كه هضمش واسه دل كوچيكت سخته و به دردايي ميرسي كه براي سن و سالت بزرگه...!
به ارزوهايي كه توهم شد...
روياهايي كه گذشت...
به چيزهائي كه حقت بود اما شد توقع...
و زخمهائي كه با نمك روزگار اغشته شد...
و احساسي كه ديگران اشتباه مي نامند...
و دست اخر دنيايي كه بهت پشت كرده...
و باز هم انتهاي دفتر خودت ميماني...
و زخمهايي كه روزگار پشت هم ميزنه...
و سكوت هم دواي دردش نيست...

كاش \"دنيا\" مهربان تر بودي...


**

دِلْ به دِلَْبر دادم و ،دلدار ،دلْ را ، دلْ ندید
دلْ به دلبر دلْ سپرد ،دلدار ،پا از دلْ کشید
دلْ به دنبال دِلَشْ ،دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْ
دلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ،دلْ از این دلْ برید
دلْ شکست و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلا
دلْ در آتش سوخت ،دلبر ، بی مهابا شد ، پرید
حالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْ
داده دِلْ ، این دِلْ ، دِلِ دلْدار ، مُفتْ این دِلْ خرید
دل شکست ، دلبر بریدْ و ، دِلْ ز دلبر سوخت ، دلْ
دِلْ بماند و ، یاد دِلدار و ، دلِ بی دلْ ، شهید
این ، چهل و سه، دلی را، که دلم ، تقدیم کرد
سُرسُره می ساخت ، دلدار و ،این دلهاسرید

**

ﻓـــــﺮﺍﻣـــﻮﺷــﺶ  ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ....
ﻓــﻘـــﻂ  ﮔـــﺎﻫــــﯽ  ﺍﺳـــﻤـــﺶ  ﺭﺍ  ﮐــﻪ  ﻣــﯿــﺸـــﻨـــﻮﻡ...    
ﺑـــﯽ ﺍﺧـــﺘـــﯿـــﺎﺭ  ﻣـــﯿـــﺸـــﮑـــﻨﻢ . . .     
ﮔـــــــــﺎﻫﯽ   ﺑـــــــــــــﻪ   ﻗــــﺪﺭﯼ   ﺩﻟـــــــــــــﻤــ  ...     
ﺑﺮﺍﯾـــــــش   ﺗﻨـــــــﮓ   ﻣﯿﺸﻮﺩ   ﮐــــــﻪ  ...        
ﺣــــــــــﺎﺿﺮﻡ   ﺣــــــــﺘﯽ   ﺑﺎ   ﺩﯾﮕــــــﺮﯼ  \" ﺑــﺒــﯿــﻨــﻤــش \" ! ! !

**

ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ؟
ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﯼ!؟
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﺳﻮﺧﺘﻢ...!!!


**

برای
هر \"کسی\"
که \"ادعای\"
\"عاشقی\" می کند!!
\"در\"
را \"باز نکن\"!؟!
خیلی ها
مثل
\"بچه ها\"
\"در\"
\"میزنند\"!!
و
\"فرار میکنند\"!!!

**

آری این منم که در دل سکوت شب

نامه های عاشقانه پاره میکنم

ای ستاره ها اگر به من مدد کنید

دامن از غمش پر از ترانه میکنم

ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

دیگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟

ای ستاره ها چه شد که بر لبان او

آخر آن نوای گرم و عاشقانه مرد؟

جام باده سرنگون و بسترم تهی

سر نهاده ام به روی نامه های او

سر نهاده ام که در میان این سطور

جستجو کنم نشانی از وفای او

رفته است و مهرش از دلم نمیرود

ای ستاره ها چه شد که او مرا نخواست؟

ای ستاره ها ستاره ها ستاره ها

پس دیار عاشقان جاودان کجاست؟؟؟؟؟

 

                                  زنده یاد فروغ فرخ زاد

**

خدایا من دلم قرصه
          کسی غیر از تو با من نیست
خیالت از زمین راحت
           که حتی روز، روشن نیست
کسی اینجا نمی بینه
               که دنیا زیر چشماته
یه عمره یادمون رفته
                         زمین دار مکافاته
فراموشم شده گاهی
                      که این پایین چه ها کردم
که روزی باید از اینجا
                      بازم پیش تو برگردم
خدایا وقت برگشتن
                       یه کم با من مدارا کن
شنیدم گرم آغوشت
                     اگه میشه منم جا کن


**

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی،نه غمگساری

نه به انتظار یاری،نه ز یار انتظاری

غم اگر به کوه گویم،بگریزد و بریزد

که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری

**

ﺭﻓــــﯿـــــــــــــﻖ \"
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺭﺍﺳــــــــﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾــﻢ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿــــــــﺎ
ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ
\"ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ\"
ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ
ﮐﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩآوﺭﯼ ﮐﻨﯽ
ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺖ ﻧﮑﻨﺪ ..

**

بِــــــــــسلآمَتـــــے اونـ لَحـــــظۂ اے ک دلت
اَز تَــــــــــمآم دُنیـــــآ گِرِفـتۂ باشـــــه نـــــَ کِسـے رو دارے کِ بــــــــــآهآش دَردُ دِل کُنـــــےنــــَ دِلـــــت بِخــــــــــوآد کِسیو نـارآحَت کـــــــُنے
سُـکوت میـکُنــــــے و میگے:
باشـــه قِـــــــــــ:):ــــــــسمـَت مَــنَم این بـــــود


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
مرجع دانلود نرم افزار,بازی,آموزش نرم افزار (بیا تو سافت Bia2Soft.ir),دانلود آهنگ,دانلود موزیک ویدیو,دانلود آلبوم رایگان,بیا2سافت
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1611
 • کل نظرات : 53
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 1161
 • آی پی امروز : 64
 • آی پی دیروز : 318
 • بازدید امروز : 204
 • باردید دیروز : 2,095
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 21,799
 • بازدید ماه : 75,847
 • بازدید سال : 539,964
 • بازدید کلی : 4,770,764
 • کدهای اختصاصی