loading...
hadi بازدید : 724 1394/08/28 زمان : 5:23 نظرات (0)
خدایا:
کودکی ام را گرفتی:جوانی ام را دادی...
عقلم را گرفتی:عشق را دادی...
عشق را گرفتی و "تنهایی" را دادی...
خنده هایم را گرفتیو "غم" را دادی...
آرزوهایم را گرفتی و"حسرت ها"را دادی...
خدایا برگرد!
من هنوز نفس میکشم:
یادت رفت نفسم را بگیری..
**bia2soft.ir**
در خیالاتم
با خودم میگفتم
این هوای بارانی
یک نخ سیگار کم دارد
اما در گیر و دار "ترکَش"
بودم
عابری از کنارم گذشت
"عطر"سادگی هایم به مشامم خورد
در چهار راه بعدی فندکم را خریدم...  
**bia2soft.ir**
اگر مے توانستم
مجازاتت کنم
از تــو...
 میخواستم    
به اندازه اے که  تو را

💫دوست دارم 💫

مرا دوست داشته باشى !
**bia2soft.ir**


☑️ وقتي دستت


 بهم نميرسه ☑️


☑️ يه چى بزار


 زيرِ پاهات ☑️


مثلا ↙️


        ⚠️ غرورت ⚠️
**bia2soft.ir**
گفتـــــے نمیخوامــــــــــٺ
گفتــــــــــم ولـــــے
مــــــــــن میخوامتــــــــــ....بــــــــــے وجدان 😔😭😭😭😭😭 این همه دکلــــــــــمه این همه صحبــــــــــٺ و شعــــــــــر...
این همــــــــــہ گریـــــہ...😭
کدومشــــــــــو میفهــــــــــمی...
 
نمیفهمــــــــــی....

همــــــــــہ ی اینا یه جملست 👇
دوســــــــــٺ دارم...
کــــــــــہ اینم نمیــــــــــفهمی...


**bia2soft.ir**
 هیچ بارانى را بہ یاد ندارم


جز آن بارانى ...


ڪہ زیر چتر تو بودم و


خیسم ڪرد...


**bia2soft.ir**
 خدایـــا...

برای داشتن عشقـــم

جـــهنمت را

بــه رخـم نــکش...!

کــه جـهنم تــر از نبــودنش

سراغ ندارم 😔

**bia2soft.ir**
بزن به سلامتی حرفهای دلت که به کسی نگفتی....
بزن به سلامتی اینکه کوه درد بودی ولی دم نزدی.....
بزن به سلامتی تنهایی هات ولی تنهایی رو دوست نداشتی...
بزن به سلامتی ارزوهایی که نتونستی لمسشون کنی.....
بزن به سلامتی عشقی که طالعش به اسمت نبود
ولی هنوز هم دوسش داری....
بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییهات گریه کردی
**bia2soft.ir**
به ســــلامتی دخـــــتری که

هر چقــــــدر هم از دست عشقش ناراحت باشه

فقـــط سرش غر میزنه و باهاش قــــهر میکنه ..

اما هیچــــوقت دلش نمیـــــاد خیانت کنه ..

یا با پسـر دیگه ای بپـــــره ..

چون واقعا عاشـــقشه و وفـــــادار
**bia2soft.ir**
گوش کن رفـــــــیــــق

آدم ⊗عاقل⊗ دست هـــر

↫ خــــــــــــَ ـــــــــــــری ↬

رو نمیگیره بیاره تمام

☜ تنهــــاییشُ ☞

نشـــونش بـــده تنهــایـــــــــــی

【 حــــــــــــُ ــــــرمــَت 】

داره با این کارا نکــنش

طـــویله ✘ ✘ ✘
**bia2soft.ir**
✔️ﻭﻗﺘﮯ ﺗﻦ ﮐﺴـــــــﮯ ﺭﻭ
"ﺯﺧﻤـــــــﮯ ﮐﻨﮯ"
ﺩﯾﮕﮧ ﺑﻌﺪﺵ
" ﻧـــــــﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ"
ﻓﻘﻂ

" ﺩﺭﺩﺷـــــــﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ "
ﻣﯽ ﮐﻨﮧ

**bia2soft.ir**
ﺑﻌﻀــــــﯽﻫـــــﺎ ﺣــــــﺮﻓﯽ ﻣﯽﺯﻧﻨـــــﺪ ...
ﻭ .. ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻜﻨﻨـــــﺪ ...
ﺑﻌـــــﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــــــﯽ ﺭﻭﺑــــﺮﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻠـــــﺐِ
ﺷﻜﺴﺘــــــﻪ ...
ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﻨـــــﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــــــﺪ : ﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ ﺷــــــﺪﯼ ؟؟؟
ﭼﻘـــــــﺪﺭ " ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺠـــــﯽ " ﺗﻮ ...! ﻣــــﻦ ﻛﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ
ﻧﮕﻔﺘـــــــﻢ...
**bia2soft.ir**
ای خدا....!
ای عاشقانه ی دل من...
گفتی ؛ فاصله ات با من یک نفس است...
گفتی ؛ تو از اهل زمین جدا شو... من سکوتت را معنا میکنم...
گفتی ؛ دغدغه هایت مال من ، من عشقت را شاعری میکنم...
هان...!!
ای ارامش مطلق...
دلم تو را میخواهد ، همین کنار ، نزدیک نزدیک ، بی ترس فرداها...
دلم میخواهد تنها تو را نفس بکشد...
دلم تویی را میخواهد که مصفایش کنی...
من ؛هنوز شبیه خودم هستم
پس:به حرمت تمام عاشقانه ها...
حال دلم را خوب کن ...حواست را پرت آرزوهایم کن...
دیر که جواب میدهی نگران میشوم ، نگران بی خودی های زندگی...
ای گرمترین مأمن...
مرا چنان در اغوش بگیر..
که حتی لحظه ها هم جرات گذشتن نکنند....
**bia2soft.ir**
من
برای دوست داشتن ات
مدت هاست آماده ام
اما
امان از تو
امان از زن ها
همیشه دیر حاضر می شوید . . .
**bia2soft.ir**
گـاهی آنـــلـایـنـیـم...
بـی هیـچ دلـیـلـی...
نـه کسـی هسـت کـه حـرف بـزنی...
نـه چیـزی هـست کـه بـنویسـی...
گاهـی تـوی دنیـای حـقیقـی کـه کم مـیاری ،میـای تـوی دنـیـای مجازی کـه شـاید حـضورت حــس بـشه...
شـاید یکـی بفـهـمه هستی..!!!
گـاهی تنـها جـاییـکه مـیتونـی باشـی،همـین دنیـای مجــازیه...
هـمیشـه آنـلاین بـودن بـه ایـن معنا نیـسـت کـه سـرت شـلـوغـه و داری حـرف مـیـزنـی...
گـــاهــی...
آنـلایـن تـریـن هـا...
تنـها تـریـن هـسـتـند.....
**bia2soft.ir**
جمله انرژی بخش:
وقتی کسی تورا می رنجاند ...
ناراحت نشو!!!
چون این قانون طبیعت است!!!
که درختی که شیرین ترین میوه ها را دارد
بیشترین سنگ ها را می خورد....

گوته نویسنده و نقاش بزرگ آلمانی،
 "آرامش" را اینگونه تعریف می کند؛
"آرامش"، پیامد اندیشیدن نیست!
بلکه "آرامش"، نیندیشیدن به گرفتاری ها و چالش هایی است که ارزش، "اندیشیدن" ندارند!!!!
تقدیم به شما
 آرامش تان پایدار
**bia2soft.ir**
 نکند بوی تو را باد به هرجا ببرد

خوش ندارم...


دل هر رهگذری را ببری...!

**bia2soft.ir**
عشق یعنی خاطرات بی غبار

دفتری از شعر و از عطر بهار

عشق یعنی یک تمنا یک نیاز

زمزمه از عاشقی با سوز و ساز

عشق یعنی چشم خیس مست او

زیر باران دست تو در دست او
**bia2soft.ir**
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

خاموش مکن آتش افروخته ام را

بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم
**bia2soft.ir**
خودم را در تــــو میبـینـم تمـــام آرزویــم باش

نمازعشق که می خوانـــم توآداب وضویم باش

عجب شیرین زبانم مــن زمانی ازتو می گویم

بیا ای عشق رویـــایی تــمام گـفتـگـویـــم باش

نمی خواهم که درقلبم بجز تـــوخــاطری باشد

مــــرا لـبـریـزاز خــودکــن تمام آبــرویم باش

نمی خـواهم نفس های سراسرخالی از عشقت

بــــرای زندگی کــردن نفس های گــلویم باش
**bia2soft.ir**
اینجا حریم من است حریم قلب کوچکم!

قفس تنهایی من و حرف های ناگفته ام...

کسی دلش برایم نسوزد

من این قفس را دوس دارم و تنهایی ام را

تنهایی...

تنها اتفاق این روزهای من است...
**bia2soft.ir**
این روزها
ذهن و قلبم
با هم سر جنگ دارند
یکی
فراموشت می کند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و      ‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ ‌‌    
 دیگری ذکرت
 را می گويد🔚
**bia2soft.ir**
 همه آرام گرفتند

 و

شب از نیمه گذشت

آنکه در خواب نرفت

چشم "من"

و


فکر "تو" بود

🔚
**bia2soft.ir**
عــًʘ͜͡ʘــِْـِْـِْـِْـًًـٰٓـًًــٰٓـًًـزیزانے کـٰٓـٰٓـٍٍـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓــٍٍـٍٍـٍٍــٍٍــٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـہ

شـʘ͜͡ʘــِْـِْـًًـٰٓـٰٓـًًـٍٍـٰٓـٍٍڪست عـٍٍـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓــٍٍـٍٍـٍٍــٍٍــٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـشقے

خـʘ͜͡ʘــِْـِْـِْـِْـــــًًـًًــًًــْْـٰٓـًًــٰٓـوردن بِْـٍٍـٰٓـٰٓـٍٍـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓــٍٍـٍٍـٍٍــٍٍــٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـا من

تـــʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًـًًـًًــًًـًًڪرار ڪٰٓـٰٓـٰٓــٍٍـٍٍـٍٍــٍٍــٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـنڹ

بـــʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًودے

        بـــʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًودم

                         بـــʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًود

رفـʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًـًًـًًــًًـًًتے

          ریـʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًـًًـًًــًًـًًدم

                        روʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًـًًـًًــًًـًًت


    هـــــʘ͜͡ʘــْْـًًـٰٓـًًــًًــًًـًًـًًــًًـًًـًًــًًـًًـٰٓـٰٓـٍٍـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓــٍٍـٍٍـٍٍــٍٍــٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـہ
**bia2soft.ir**
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
مرجع دانلود نرم افزار,بازی,آموزش نرم افزار (بیا تو سافت Bia2Soft.ir),دانلود آهنگ,دانلود موزیک ویدیو,دانلود آلبوم رایگان,بیا2سافت
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1611
 • کل نظرات : 53
 • افراد آنلاین : 14
 • تعداد اعضا : 1156
 • آی پی امروز : 634
 • آی پی دیروز : 839
 • بازدید امروز : 1,073
 • باردید دیروز : 1,276
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 4,472
 • بازدید ماه : 29,589
 • بازدید سال : 179,289
 • بازدید کلی : 4,061,443
 • کدهای اختصاصی