loading...
hadi بازدید : 515 28 / 08 / 1394 زمان : 18:42 نظرات (0)
گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشودکه. . . .

 دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !

دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !

دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .

... دلتنگ خودم . . .
خودی که مدتهاست گم کرده ام
😔💔

✖️بآختَـــــــــــــــــم✖️

!به کَسایی کِ خِیلی میخواستَمِشون!

وَلیـــــــــــے مَن اَهلِ مِنَت کِشی نیستَم اَگه

 رَفت میگم بِدَرَک!!!

***

با موى پريشان شده آنقدر كه نازى
در حفظ مسلمانى من مسأله سازى!
❤️
با ديدن تو قبله نمايم به خطا رفت
ديگر نگرانم كه بت از كعبه بسازى

***

🌹 پشت زیباترین لبخند بیشترین رازها نهفته است...

🌹 زیباترین چشم ،،بیشترین اشکها را ریخته است...

🌹 و مهربانترین قلب بیشترین دردها را کشیده است...

***

گفتــی چـه خبـر ؟ بـاز همـان حـرف همـیشه

وقتـی خـبری از تــو نبـاشـد ...خبــری نیـست🍁

***

ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛
ﻋﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ !
ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ گﺑﺎ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ؛
ﮔﺮﻡ
ﺳﺮد
ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺗﻠﺦ !
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ !
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﻧﺪ !

***

شب که میشود همه ﻣﯽﮔــــﻮﯾﻨﺪ :

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧـــــﻮﺍﺏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭﻣــــﻨﺪﯾﻢ

چرا ﮐﺴـــﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺑﺮﺍﯾــــﺖ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘـــــﯽ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺯﯾــــﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣــــــﻨﺪﯾﻢ!

ﺧﻮﺍﺏ ﺯﯾـــﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﮔــــﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑــــﯿﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﺩﻧﺎﮐــــﯽ ﻫﺴﺘـــﯿﻢ !.

و خوشی هایمان مختص خواب هایمان است...

***

از نگاه روی تو ، دل سیر می گردد مگر
آخر آدم با تو باشد ، پیر می گردد مگر

با نگاهی قلب من را کرده ای مال, خودت
شهر با یک حمله ای تسخیر می گردد مگر

لحظه ی دیدار عکست نیز خشکم می زند
بی طناب، این دست و پا زنجیر می گردد مگر

عاشقم ، باشی ، نباشی ، سرد باشی یا که گرم
حس عاشق لحظه ای تغییر می گردد مگر

در میان حس من، هر واژه عاجز مانده است
آتش دل با سخن تعبیر می گردد مگر...!!!

***

دو دلم , اول خط نام خدا بنویسم
یا که رندی کنم و  نام تو  را بنویسم

همه یک گفتم و دینم همه یکتایی بود
با کدامین قلم امروز  دوتا بنویسم

ای که با حرف تو هر مسئله ای حل  شدنیست
به خدا خود تو بگو نام که را بنویسم

صاحب قبله و قبله دو عزیزاند ولی
خوشتر آن است من از قبله نما بنویسم

آسمان مثل تو احساس مرا درک نکرد
باز غم نامه به بیگانه  چرا بنویسم

تا به کی زیر چنین سقف سیاه و سنگین
قصه ی درد به امید دوا بنویسم

قلمم, جوهرش از جوش و جراحت باقیست
پست باشم که پی نان و نوا بنویسم

بارها قصد خطر کردم و گفتی ننویس
پس من این بغض فرو خورده کجا بنویسم

بعد یک عمر ببین دست و دلم می لرزد
که من و تو به هم آمیزم و ما بنویسم

من و تو چون تن و جانند مخواه و مگذار
این دو را باز همین طور جدا بنویسم

شعر من با تو پر از شادی و شیرین کامیست
باز حتی اگر از سوگ و عزا بنویسم

با تو از حرکت دستم برکت می بارد
فرق هم نیست چه نفرین چه دعا بنویسم

از نگاهت به رویم پنجره ای را بگشای
تا درآن منظره ی روح گشا بنویسم

عشق آن روز که این لوح و قلم دستم داد
گفت هر شب غزل چشم شما  بنویسم...

***

زمين بهشت مي شود...
روزيكه مردم بفهمند هيچ چيز عيب نيست جز قضاوت ومسخره كردن ديگران...! هيچ چيز گناه نيست جز حق الناس..!
هيچ چيز ثواب نيست جز خدمت به ديگران. ...!
هيچ كس اسطوره نيست الا در مهربانى و انسانيت...!
هيچ دينى با ارزشتر از انسانيت نيست...!
هيچ چيز جاودانه نمي ماند جز عشق...!
هيچ چيز ماندگار نيست جز خوبى و بدی.........

***

هی وعده می دهی

به سرم شانه های او...

ای دل

تو هم عجیب

سر به سر من گذاشتی..

***

تو شکوهت میان دختر ها ، ای نجیب اصیل ، ای بومی

مثل یک تخته فرش کرمانی است وسط فرشهای ماشینی !

***

ﺗﻘﺼــــٓٓـٰٓـٓـٓــﯿﺮ ﺧﻮﺩﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮنہ↬
☜ﺑﻌﻀــ⊙̯͡⊙ـﯿﺎ
 ✘ﻋــ⊙̯͡⊙ـﺪﺩﯼ
ﻧﺒــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮﺩڹ✘
✋ﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــا ﺧــــٓٓـٰٓـٓـٓــوﺩﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــوڹ
اﻭﻧــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺎ ﺭﻭ
↙️ﺍﻟڪے↘️
✘ ﺑﻪ
 تـــــ⊙̯͡⊙ــواڹ
 ﺭﺳــــٓٓـٰٓـٓـٓــوﻧﺪﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓــم✘
 ✘هــــــــ⊙̯͡⊙ـــــه✘
☜ولــــٓٓـٰٓـٓـٓــے مــــٓٓـٰٓـٓـٓــڹ
✘ﻫــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻤﻮڹ ﺷــــٓٓـٰٓـٓـٓــڪلے
ڪہ ﻫــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺮ ڪســــٓٓـٰٓـٓـٓــے ﺭﻭ
بہ ⇶
✘ﺗــ⊙̯͡⊙ـﻮﺍڹ
 میــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺭﺳــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮﻧﻢ;✘
 ↙️بہ ﻫــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻤــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮڹ
شــــٓٓـٰٓـٓـٓــڪلم↘️
✘میــــٓٓـٰٓـٓـٓــبرﻣــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺶ
 ﺯﯾـﺮ
 رﺍﺩﯾـــڪــ⊙̯͡⊙ـﺎﻝ✘
✘ پــــٓٓـٰٓـٓـٓــﺲ
 ﺟﻮﮔﯿـﺮ
 ﻧـﺸــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮ ﻟﻄــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻔﺎ ✘

***

✖️ســیاهیِــہ مُـطـلَـقــــــَم✖️
 دِ آخـہ مـَنــو اَز چـے میـتَرسـونـے⁉️

رَفـتَنِـتــــــــ❓
☜هـــــــــــِـرّے

نـَمـوندَنـِتــــــ❓
☜هـِـــــــــــرّے

نـَخـواسـتـَنِتــــ❓
☜هـِـــــــــــرّے

مـَــن هـَمـِـہ تــــــَرسـام ریـختِـہ✋

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
مرجع دانلود نرم افزار,بازی,آموزش نرم افزار (بیا تو سافت Bia2Soft.ir),دانلود آهنگ,دانلود موزیک ویدیو,دانلود آلبوم رایگان,بیا2سافت
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1611
 • کل نظرات : 53
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 1156
 • آی پی امروز : 348
 • آی پی دیروز : 445
 • بازدید امروز : 853
 • باردید دیروز : 657
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 6
 • بازدید هفته : 4,215
 • بازدید ماه : 13,814
 • بازدید سال : 13,814
 • بازدید کلی : 3,895,968
 • کدهای اختصاصی